Vannledningen

Denne vannledningen er det nok noen som lurer på hva er.

Nedre Romerike Vannverk IKS utbedrer drikkevannsnettet og har lagt et midlertidig drikkevannsrør fra Blystadlia til Skihytta.

Dette røret er lagt parallelt med de eksisterende nedgravde røret, som de skal gjøre noen arbeider med, og sikrer vanntilførselen til alle i området.

Det betyr at også de ned i bakken kan pusse tennene sine hver morgen og kveld i godt drikkevann fra Blystadlia.