Samtale til ettertanke og inspirasjon

Møte med Fredrik Moe Hallo – daglig leder av Kiwi Blystadlia
Av András Hidas, Blystadlia Miljøforum

En lokal matbutikk har alltid vært viktig for nærmiljøet i Blystadlia, men ikke noen selvfølge.
Les om møtet med daglig leder av Kiwi Blystadlia som deler tanker om:

– Kiwis historie i Blystadlia – et kort tilbakeblikk – en tøff kamp
– Den viktigste drivkraften for den daglig driften
– Fra suppleringsbutikk til hovedbutikk
– Å kunne se fellesskapet
– Handlekraftig, lyttende og ærlig
– Vi ønsker jo å være den fantastiske lokale nærbutikken både for befolkningen, men også for industrien i nærområdet!