Hvor lange er stier og gangveier rundt omkring i Blystadlia og skogsområdene rundt?

-Fint terreng og stier/veier er dobbelt så lange som fra midt på og til den ene enden.

Byen i skogen