Er det kor i Blystadlia ?

Ja, Kor-i-lia øver på Blystadlia Skole, sjekk tidspunkt på hjemmesiden; http://www.korilia.no/

Hvordan er mobil-telefondekningen.?

-Opplever ingen problemer med noen aktører og 4G går så det griner.

Hvor lange er stier og gangveier rundt omkring i Blystadlia og skogsområdene rundt?

-Fint terreng og stier/veier er dobbelt så lange som fra midt på og til den ene enden.

Byen i skogen