Blystadlia skole og barnehage

Blystadlia skole er en barneskole som pr. 2014 har rett i underkant av 200 elever, fordelt på sju trinn. Den har et flerkulturelt miljø, der nær halvparten av elevene har en eller to foreldre med ikke-etnisk norsk bakgrunn.

Med skog og mark som nærmeste nabo, har skolen gode muligheter for natur- og friluftsliv.

Blystadlia skole åpnet i 1978 med 7 ansatte og ca 70 elever fordelt på 3 klasser + en innføringsklasse. Innføringsklassen var en egen klasse for elever som nettopp hadde kommet til landet og trengte opplæring i norsk.

Skolen ble totalrehabilitert i 2013/2014. Under rehabiliteringen måtte elever og skolens ansatte flytte inn i brakker utenfor skoleområdet. Skolen gjenåpnet våren 2014, og fra august 2014 er det også en barnehage integrert i skolen i et nytt bygg.

Blystadlia_skole

 

 

Byen i skogen