Ny Utebandybane i Blystadlia

Utebandybanen er ferdig montert!

Følgende skilt vil også bli satt opp ved banen:


Rælingen kommune og Fjerdingby innebandyklubb skal etablere en utebandybane på deler av dagens ballplass i Blystadlia (Ulvefaret 36). Banen skal etableres i den nordlige enden av aktivitetsområdet.

Fjerdingby innebandyklubb har søkt og blitt tildelt støtte til anlegget gjennom Norges idrettsforbund. Rælingen kommune skal gjøre grunnarbeidene før anlegget monteres. Det innebærer utskifting av masser og asfaltering av et område på ca. 12 x 22 meter.

Grunnarbeidene starter i uke 20 og er forventet ferdigstilt i løpet av uke 21. Arbeidene vil pågå på dagtid. I etterkant av grunnarbeidene skal det legges sportsgulv på plassen og monteres vant. Anlegget skal være åpent for alle og er planlagt for bruk hele året. Ballplassen vil fortsatt fungere som isflate i vintersesongen.

I forbindelse med arbeidene vil det være noe anleggstrafikk på gangveien fra Grevlingvegen og til ballplassen. Veien blir skiltet, men vi oppfordrer alle til å følge med når de ferdes i området.