Hvilke leverandører er det for kabel-tv og internett?

– Pr desember 2019 er det Telenor ( tidl. Canal Digital) som gjelder, unntaket er Bjørnefaret borettslag som har Get.