Har Blystadlia noe ingen andre steder har ?

Det avhenger av deg.