Gravearbeider i Blystadlia

Det graves for Hafslund i Blystadlia for å legge ny strømtilførsel. Veier som blir berørt er Elgtråkket og Rådyrvegen. I krysset ved Harastien må det graves over veien, men det vil hele tiden være ett kjørefelt åpent. Arbeidene beregnes å være ferdige til jul.
(kilde: Rælingen kommune)