Byggearbeider på Blystadlia senter

Det bygges 14 leiligheter for utleie på senteret. Noen av disse inneholder sekundærleiligheter, slik at det totale antallet blir 19. Disse skal etter planen være ferdige ca. 1. mai.

Det blir heis i bygget, men det etableres ikke nye garasjeplasser, fordi det allerede finnes 22 plasser under senteret. Det lages to parkeringsplasser for bevegelseshemmede ved slusa til butikken, men verken slusa eller parkeringsplassene vil bli synlige fra byggets utside.

Leilighetene vil få egne terrasser, samt at det blir anlagt terrasse på omlag halvparten av taket.

Bygget blir kledd i brunt treverk.

Uteområdet oppgraderes, og deler av arealet vil bli belagt med belegningsstein som det vil vokse gress gjennom, samt at det bl. a etableres støttemurer og trapper.

Tegninger Blystadlia senter