Blystadliahagen

Blystadliahagen – Nytt tilbud for deg med grønne fingre og interesse for urbant landbruk. 

Blystadlia Miljøforum har som formål å arbeide for å bedre bomiljøet i Blystadlia gjennom aktivt å arbeide med tiltak som bedrer beboernes livskvalitet og styrker deres tilhørighet.

Vi inviterte i 2018 borettslagene og Blystadlia Vel til idémyldring om temaet: Hvordan kan vi samarbeide for å skape trivsel for innbyggerne i Blystadlia? Det var her tanken først ble lansert: Kan det etableres kolonihage for beboerne på et av friområdene, f.eks. mellom Bjørnefaret og butikken?

Blystadlia Miljøforum søkte Rælingen kommune om midler til å engasjere en landskapsarkitekt til å utarbeide en skisse for Blystadliahagen. Vi fikk innvilget støtte av kommunen.

I forbindelse med vårt søk etter beste kandidat til å utarbeide skissen, tok vi kontakt med Ås Landbrukshøgskole for å be om råd og anbefalinger. De sendte oss flere kontakter. Valget falt på gartner og landskapsarkitekt Kristin Sunde, som nå har utarbeidet skissen på en måte som vi er veldig godt fornøyde med.

Nå håper vi på et stort engasjement blant beboerne – både blant dem som allerede har grønne fingre og blant dem som ønsker å få det. Blystadliahagen kan bare virkeliggjøres hvis mange blir med!

Blystadliahagen er planlagt bak Bjørnefaret Borettslag (skravert område) og foreningen har mottatt støtte fra Rælingen kommune for å utarbeide tegninger og etablere planene for prosjekteringsarbeidet. Vi er i kontakt med en dyktig landskapsarkitekt som skal hjelpe oss med denne planleggingen.

Har du lyst til å ha din egen hageflekk i Blystadlia eller vil du vite mer om planene?

Kanskje du har ideer om gode løsninger for – og vil være med på å utvikle – parsellhage, park og kanskje en skolehage i Blystadlia?

Ta kontakt med Tom Skjekkeland på epost 2mskj@online.no  eller tlf 90697367.