Blystadliadagen endring i program

Vi har fått beskjed at hest ikke kommer da noe har kommet i veien.