Blystadlia miljøforum

Blystadlia Miljøforum er en forening som har som formål å arbeide for å bedre bomiljøet i Blystadlia gjennom aktivt å arbeide med tiltak som bedrer beboernes livskvalitet og styrker deres tilhørighet. Da Blystadlia var rammet av en del hærverk/kriminalitet på begynnelsen av 2000-tallet, ble Blystadlia Miljøforum etablert for å få bukt med disse problemene.

Gjennom årene har Blystadlia Miljøforum vært engasjert i mye, blant annet var foreningen en aktiv pådriver for å få etablert nytt liv i senteret da Prix la ned virksomheten i 2003. Den gangen ble det gjennomført en større spørreundersøkelse blant beboerne for å kartlegge ønsker for nye tilbud i senteret. Det ble også arrangert et folkemøte der blant andre en foredragsholder fra NIBR (Norsk institutt for by- og regionsforskning) fortalte om forskning rundt hva som fører til stedsidentitet, tilhørighet og stedskvalitet.

I løpet av årene har Blystadlia Miljøforum også stått som arrangør av flere temaforedrag, der eksterne foredragsholdere har holdt foredrag om blant annet rusforebygging og psykisk helse.

Blystadlia Miljøforum arbeider for tiden blant annet med følgende:

Lokalhistorie – utgivelse av bok i 2014
Årstallet 2014 sammenfaller med Blystadlias postnummer. Blystadlia Miljøforum synes dette artige sammentreffet var en gyllen mulighet til å utgi en bok om Blystadlia – med den nær sagt selvfølgelige tittelen «2014 Blystadlia.»

Håndverksprosjektet
Dette er et prosjekt som har gått over flere år. Bakgrunnen for at dette ble startet opp, var en bekymring for at kunnskapen om tradisjonelt håndverk stadig svekkes. Målet er å «ta håndverket tilbake» og få det inn i skolen som en del av undervisningen, samt at det ved hjelp av håndverkskyndige arrangeres kurs for barn på kveldstid. Blystadlia Miljøforum ga for noen år siden symaskiner og høvelbenker til Blystadlia skole, noe som ble muliggjort gjennom økonomisk støtte fra næringslivet.

Allsang
Blystadlia Miljøforums «musikalske krefter» er ofte å se på sykehjemmene og Frivilligsentralen i Rælingen med sine muntre toner.

Byen i skogen