Blystadliafilmen

Blystadlia miljøforum har laget en video med klipp fra Blystadlia.
Filmen ledsages av vår egen Blystadliasang «Byen i skogen»